SLO:
Film predstavlja problem sladkorja v prehrani in hkrati podaja rešitve za njegovo zmanjšanje.
Prav pogosto se ne zavedamo, koliko sladkorja lahko z nepravilno hrano in pijačo zaužijemo tekom dneva in kakšne posledice lahko prekomerno zaužitje sladkorja pusti na zdravju.

EN:
The film presents a problem of sugar consumption and recommendations for it’s reduction. We are often not aware of how much sugar can we consume during the day with incorrectly foods and beverages. Many people do not know the health consequences that can be seen as a result of excessive sugar intake.

TRAILER:

DOKUMENTARNI FILM / DOCUMENTARY MOVIE:

SLO:
Nastopajoči:

asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med. (UKC Ljubljana)
prof. dr. Nataša Fidler Mis (Pediatrična klinika Ljubljana)
prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
dr. Marjeta Recek (Ministrstvo za zdravje)
Janez Kešnar (Pivovarna Union)
Matjaž Javšnik (Ambasador nacionalne kampanje za spreminjanje diabetesa Bodi odličnjak)
Gojmir Lešnjak Gojc (Ambasador nacionalne kampanje za spreminjanje diabetesa Bodi odličnjak)
Dejan Zavec (Športnik)
Darja Lovšin (Zavod Diabetes.si)
Leja Forstnerič
Eva Perko

Dokumentarni film je nastal v sklopu projekta »Koliko sladkorja ste zaužili danes?« zasnovanem na pobudo mednarodne organizacije
IFEH (International Federation of Environmental Health) ob Svetovnem dnevu javnega in okoljskega zdravja 2015.

EN:
Performers:

asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med. (University Medical Center, Ljubljana)
prof. dr. Nataša Fidler Mis (Pediatric Clinic, Ljubljana)
prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen (National Institute of Public Health, Ljubljana)
dr. Marjeta Recek (Ministry of Health, Ljubljana)
Janez Kešnar (Brevery Union, Ljubljana)
Matjaž Javšnik (Ambassador of national campaigns for changing diabetes Be excellent)
Gojmir Lešnjak Gojc (Ambassador of national campaigns for changing diabetes Be excellent)
Dejan Zavec (Athlete)
Darja Lovšin (Institute Diabetes.si)
Leja Forstnerič
Eva Perko

Documentary film was part of the project “How much sugar did you eat today?” conceived at the initiative of international organization IFEH (International Federation of Environmental Health), for the World Day of Public and Environmental Health, 2015.

Glasba/Music: Atmospheric instrumental music: Neon City by Simon Wilkinson; Amazing Plan – Silent Film Dark by Kevin MacLeod; Royalty Free Music Library For Documentary And Film by Leema Rose; Documentary background music / Instrumental background music for documentary

Podnapisi/Subtitles: Barbara Podgrajšek, Tina Levec

Avtor/Author: Leja Forstnerič
Kontakt/Contact: leja.forstneric@gmail.com