Članek je vzet iz spletne revije E – novice s področja nalezljivih bolezni in okoljskega zdravja (eNBOZ), ki je last Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Izvoren članek dostopen na: eNBOZ, November 2016

IZVOR ONESNAŽEVAL V LEDENIH DVORANAH

Glavni izvor onesnaževal v zraku v ledenih dvoranah predstavljajo rolbe in kotne rolbe, ki za gorivo uporabljajo bencin, propan, zemeljski plin ali dizel. Rolbe so stroji, ki se uporabljajo za čiščenje in glajenje ledu, kotne rolbe pa za mesta, ki jih navadne rolbe ne dosežejo (robovi in koti ledene plošče). Zraven goriva lahko obe vrsti strojev poganja tudi elektrika. Stroji na gorivo (različno glede na vrsto goriva) iz izpustov v zrak oddajajo ogljikov monoksid (CO), dušikov dioksid (NO2) in delce (1, 2).

PRIPOROČENE VREDNOSTI KONCENTRACIJE CO IN NO2 V NOTRANJIH PROSTORIH RAZLIČNIH AVTORJEV

V tabeli 1 so prikazane maksimalne priporočene vrednosti ogljikovega monoksida in dušikovega dioksida v ledenih dvoranah, arenah in splošnih prostorih, ki so povzete po različnih avtorjih.

PREDLOGI ZA ZMANJŠEVANJE CO IN NO2 V LEDENIH DVORANAH

Zmanjšanje onesnaževal v ledenih dvoranah lahko dosežemo na več načinov (1):

1. Z zamenjavo strojev:
a) zamenjava strojev na bencinski ali dizel pogon s stroji na propan ali zemeljski plin učinkovito zmanjšajo emisije CO in NO2;
b) v primeru, da se predlagani stroji že uporabljajo in je v zraku še vedno visoka koncentracija onesnaževal, se priporoča zamenjava strojev na gorilo s stroji na električni pogon.

2. S spremembo obstoječe opreme:
a) podaljšanje motorne izpušne cevi do višine najmanj 30 cm nad arensko pregrado iz pleksi stekla in izločevanje izpušnih plinov navpično navzgor. S tem se omogoči razredčevanje izpušnih plinov;
b) eden izmed najbolj učinkovitih načinov za zmanjšanje CO je dodatek katalizatorja na izpuhu motorja. Katalizator je najbolj učinkovit, če motor vsaj 5 minut pred uporabo ogrevamo (to je najbolje storiti zunaj).

3. S programom rednega spremljanja in vzdrževanja s pomočjo analize CO v izpušnih plinih kot bistvenega pomena za zmanjševanje ravni CO iz bencina in propana.
CO je zaskrbljujoč predvsem pri bencinu in propanu, medtem ko sta pri dizlu bolj zaskrbljujoča NO2 in delci. Pri zniževanju ravni CO je pri nastavitvah vplinjačev zaradi izognitvam povišanja NO2 potrebno biti še posebej previden.

4. S prezračevanjem dvoran:
Naravno ali mehansko prezračevanje lahko učinkovito zmanjšata koncentracijo onesnaževal zraka v prostoru. Ker obstajajo prednosti obeh metod prezračevanja, se lahko posamezen objekt odloči za najprimernejši ukrep potrebnim njihovim razmeram.

a. Naravno prezračevanje
Naravno prezračevanje je lahko omogočeno preko vrat ali druge odprtine v zgradbi, ki omogoča učinkovito izmenjavo zraka. Ker je odvisno od številnih okoljskih pogojev (onesnaževal v zunanjem zraku, hitrosti vetra, temperature, itd.), je v času izmenjave zraka z zunanjo atmosfero potrebna posebna previdnost.

b. Prisilno mehansko prezračevanje
V novih neprodušnih stavbah je potreba po prezračevanju še mnogo bolj zaželjena, zato predstavlja nadzorovano mehansko prezračevanje pomembno vlogo in velik prispevek k naravnemu prezračevanju.

Značilnosti mehanskega prezračevanja:
• da se izognemo »mrtvim« prostorom, moramo zagotoviti zadostno porazdelitev zračnega pretoka (tok zraka po celotni dolžini prostora);
• količina pretoka zraka mora biti tolikšna, da prepreči kopičenje strupenih plinov do nevarne ravni;
• zrak, ki ga uvajamo v stavbo mora biti brez zunanjih onesnaževal zraka (1).

VIRI

1. Office of the Chief Medical Officer of Health. New Brunswick Arenas Indoor Air Quality Recommended Guidelines. Office of the Chief Medical Officer of Health, Department of Health 2014. Pridobljeno 20.11.2016 s spletne strani: http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/en/HealthyEnvironments/Air/air-arenas_guidelines.pdf
2. Kouch T. Poisoned at the ice arena. Cetci magazine 2011. Pridobljeno 20.11.2016 s spletne strani: http://www.critical-environment.com/blog/poisoned-at-the-ice-arena/
3. Theiler J. The Air We Breathe: Rink Air Quality; Monitoring And Maintenance Are Essential Aspects To Air Quality Inside Ice Rinks. USA Hockey magazine 2011. Pridobljeno 20.11.2016 s spletne strani: http://www.usahockeymagazine.com/article/2011-03/air-we-breathe-rink-air-quality
4. Serving the America rink. Indoor air quality – ice rinks. Pridobljeno 20.11.2016 s spletne strani: http://www.starrinks.com/page/show/286328-indoor-air-quality-ice-rinks
5. World Health Organization. WHO guidelines for indoor air quality: Selected pollutants. Copenhagen: WHO 2010.
6. Government of Canada. Residential indoor air quality guidelines. Government of Canada 2016. Pridobljeno 20.11.2016 s spletne strani: http://healthycanadians.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/air/guidelines-lignes-directrices-eng.php

Avtorica: Leja Forstnerič, Nacionalni inštitut za javno zdravje